2013-03-01 
Trafikverket startar projekt med att utveckla vägplan för E22

runt Söderköping. Båtlyftsalternativet lever.

-----------------------

2012-07-09
Nyare analyser, rapporter och yttranden under Fördjupning.
-----------------------
2010-01-13
Kapacitetsberäkning för båtlyft vid Söderköping finns under Fördjupning.
-----------------------
2009-11-24
Söderköpings kommunstyrelse skickar skrivelse till Näringsdepartementet ang Vägprojekt förbifart E22. Länk
------------------------
2009-10-19
Göta Kanalbolag går ut med pressmeddelande "Båtlyft i Söderköping".
------------------------ 2008-09-18
En ny informationsfilm har laddats upp. Denna beskriver trafikproblemen i Söderköping och hur dessa ska lösas med förbifart och båtlyft.
------------------------
2008-06-11
En rapport med Vägverkets konsekvensbedömning för trafiken av broöppning och korsningar i Söderköping finns nu under Fördjupning.
------------------------
2008-06-03
Nu kan man tipsa en vän om sidan. Under JA-listan hittar du funktionen. Tipsa vänner och bekanta!
------------------------
2008-06-02
Frågor & Svar uppdaterad.
------------------------
2008-05-29
www.batlyften.se är nu aktiv.
------------------------